curriculum

From Tieteen termipankki
opetussuunnitelma (Kasvatustieteet)

Opetussuunnitelma on hallinnollinen asiakirja, joka ohjaa koulutuksen toteutusta eri kouluasteilla. Siinä esitetään yksilölle ja yhteiskunnalle asetetut tavoitteet erityisesti taitojen suhteen. Siksi se kertoo myös sen, mitkä ovat koulutukselle asetetut tavoitteet ja minkälaisia koulutusohjelmia tulisi toteuttaa. Se sisältää myös oppiaineksen, jota tarvitaan välttämättömän tiedon oppimiseen ja yhteiskunnassa elämiseen sekä jonka avulla tähdätään tiettyjen oppimistulosten saavuttamiseen. (Marsh, 2004; Seikkula-Leino, 2007)

Kieliopillinen koodaus (englanti)

Sanaluokka
Suku
Alkuperä

Alaviite

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 25.05.2022: Nimitys:curriculum. (Tarkka osoite: https://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:curriculum.)