Argument

From Tieteen termipankki
argumentti (Filosofia)


1. rakenne, jolla pakotetaan henkilö hyväksymään tietty väite (johtopäätös) sitä kautta, että hän hyväksyy eräät toiset väitteet (premissit)
2. Fregen käyttämä nimitys yksilöolioista tai niiden nimistä, jotka sijoitettaessa lausefunktion vapaiden muuttujien paikalle muodostavat lauseen, jolla on totuusarvo

argumentti (Kirjallisuudentutkimus)

1) todiste, peruste; 2) lyhyt johdatteleva selostus esim. näytelmän tai romaanin kertomisvuorossa oleviin tapahtumiin; juonen tiivistelmä

argumentti (syntaksi) (Kielitiede)

Kieliopillinen koodaus (saksa)

Sanaluokka
Suku
Alkuperä

Alaviite

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 3.12.2022: Nimitys:Argument. (Tarkka osoite: https://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:Argument.)