Listauksia kielitiede

  From Tieteen termipankki

  Kieliteknologian, kielitieteen, käännöstieteen ja terminologiaopin aihealueilla ja niiden alaluokissa käsitesivuja on yhteensä: 5863

  Käännöstieteen luokassa: '335

  Määritelmiä ja selitteitä nämä sivut sisältävät seuraavasti:

  Määritelmiä: 3182 Selitteitä: 2275

  Sivuja, joilla ei ole määritelmää/selitettä: 2438

  Määritelmiä sivuilla, jotka on merkitty seuraaviin alaluokkiin (huom. yksi käsite voi olla useassa luokassa):

  Kieliryhmien tutkimus 53

  Anglistiikka 3

  Baltologia 0

  Fennistiikka 9

  Germanistiikka 2

  Nordistiikka 3

  Romanistiikka 2

  Slavistiikka 0

  Uralistiikka 22

  Viittomakielen tutkimus 13

  Kielitieteen lähialueita 570

  Kielifilosofia 106

  Kieliteknologia 25

  Käännöstiede 287 (Käsitesivuja käännöstieteessä yht. 335) Selitteitä käännöstieteessä: 195

  Psyko- ja neurolingvistiikka 37

  Oikeuslingvistiikka 0

  Terminologiaoppi 117 (Käsitesivuja Terminologiaopissa yht. 122)

  Kielitieteen osa-alueita 1601

  Antropologinen kielentutkimus 9

  Filologia 1

  Fonetiikka 495 (Käsitesivuja Fonetiikassa yht. 753)

  Historiallis-vertaileva kielitiede 88

  Keskusteluntutkimus 177 (Käsitesivuja Keskusteluntutkimuksen luokassa yht. 191)

  Kielenoppiminen 25

  Kielitypologia 127

  Merkityksen tutkimus 69 (Käsitesivuja Merkityksen tutkimuksen luokassa yht. 79)

  Morfologia 259 (Käsitesivuja Morfologiassa yht. 401)

  Sanaston- ja nimistöntutkimus 483 (Käsitesivuja Sanaston- ja nimistöntutkimuksessa yht. 645)

  Sosiolingvistiikka 108

  Syntaksi 320 (Käsitesivuja Syntaksissa yht. 666)

  Tekstintutkimus 208 (Käsitesivuja Tekstintutkimuksessa yht. 298)

  Kielitieteen teorioita ja menetelmiä 351

  Funktionaalinen kielitiede 5

  Generatiivinen kielentutkimus 53

  Kielioppeja ja -teorioita 23

  Kognitiivinen kielentutkimus 80 (Käsitesivuja Kognitiivisessa kielentutkimuksessa yht. 432)

  Korpuslingvistiikka 19

  Strukturaalikielitiede 8


  FILOSOFIASSA SIVUJA 1294


  Määritelmiä ja selitteitä nämä sivut sisältävät seuraavasti:

  Määritelmiä: 1273 Selitteitä: 1016

  ESITTÄVÄT TAITEET SIVUJA 658


  Määritelmiä ja selitteitä nämä sivut sisältävät seuraavasti:

  Määritelmiä: 544 Selitteitä: 442

  GEOFYSIIKASSA SIVUJA 2372


  Määritelmiä ja selitteitä nämä sivut sisältävät seuraavasti:

  Määritelmiä: 377 Selitteitä: 345

  SÄHKÖTEKNIIKAN SIVUJA 162


  Määritelmiä ja selitteitä nämä sivut sisältävät seuraavasti:

  Määritelmiä: 161 Selitteitä: 19

  TEKSTUAALITIETEISSÄ SIVUJA 609


  Määritelmiä ja selitteitä nämä sivut sisältävät seuraavasti:

  Määritelmiä: 609 Selitteitä: 7

  KASVATUSTIETEET SIVUJA 288


  Määritelmiä ja selitteitä nämä sivut sisältävät seuraavasti:

  Määritelmiä: 282 Selitteitä: 247