WirilanderJ1980

    Tieteen termipankista

    WIRILANDER, JUHANI: Käyttöoikeudesta kiinteistöön. Helsinki 1980.