WiikK1975

    Tieteen termipankista

    Wiik, Kalevi 1975: Suomen frekventatiivi ja kontinuatiivi. - Virittäjä 79 s. 153-167