VisapääL2008

    Tieteen termipankista

    Visapää, Laura 2008: Infinitiivi ja sen infiniittisyys. Tutkimus suomen kielen itsenäisistä A-infinitiivikonstruktioista. Helsinki: SKS.