TynjäläP1999

From Tieteen termipankki

Tynjälä, P. 1999. Oppiminen tiedon rakentamisena: Konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. Tampere: Tammer-Paino Oy.