TruyenF2005

From Tieteen termipankki

TRUYEN, FILIP: Aksjonærenes myndighetsmisbruk – en studie av asl./asal. § 5-21 og uskrevene misbruksprinsipper. Cappelen Akademisk Forlag 2005.