ToiviainenH1982

From Tieteen termipankki

TOIVIAINEN, HEIKKI: Yhdenvertaisuus yhdistyksissä. Tutkimus tasa-arvosta sekä yhdenvertaisuusnormista ja sen lainsäädännöllisistä takeista 4 päivänä tammikuuta 1919 yhdistyksistä annetun lain (1919/1) soveltamisalaan kuuluvissa rekisteröidyissä aatteellisissa yhdistyksissä. Lakimiesliiton kustannus 1982.