Tepora&Takki1994

    Tieteen termipankista

    TEPORA, JARNO – TAKKI, TAPIO: Factoring. Lakimiesliiton Kustannus 1994.