TaipaleJ2010

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

Taipale, Joona: "Intersubjektiivisuus ja normaalius", teoksessa Timo Miettinen, Simo Pulkkinen ja Joona Taipale (toim.), Fenomenologian ydinkysymyksiä. Gaudeamus, Helsinki, 2010.