SilventoinenJ2013

    Tieteen termipankista

    Silventoinen, J. Ilolle elintilaa! Revyyteatterit jatkosodan jälkeisessä Suomessa. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto (2013).