SevónL2009

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

SEVÓN, L.: Nordiskt lagstiftningssamarbete – forntid eller framtid? JFT 2009 s. 545 – 550.