SaastamoinenM2006

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

Saastamoinen, Mikko 2006. Minuus ja identiteetti tutkimuksen haasteina. Teoksessa Pertti Rautio & Mikko Saastamoinen (toim.) Minuus ja identiteetti. Sosiaalipsykologinen ja sosiologinen näkökulma. Tampere: Tampere University Press, 170-80. http://urn.fi/URN:ISBN:951-44-6840-6