Rimmon-Kenan1991

    Tieteen termipankista

    Rimmon-Kenan, Shlomith 1991. Kertomuksen poetiikka. Suom. Auli Viikari (alkuteos: Narrative Fiction: Contemporary Poetics, 1983). Helsinki: SKS.