RaatikainenP2007

    Tieteen termipankista

    Raatikainen, Panu: "Analyyttinen filosofia", teoksessa Syrjämäki, Sami ja Kannisto, Toni (toim.), Logos-verkkoensyklopedia(http://filosofia.fi/node/2353)