RK1998

    From Tieteen termipankki

    Leena Hämet-Ahti, Juha Suominen, Tauno Ulvinen ja Pertti Uotila (toim.) 1998: Retkeilykasvio. 4., täysin uudistettu painos. Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo, Helsinki