PohjolaM2014

    From Tieteen termipankki

    Pohjola, Matti 2014: Taloustieteen oppikirja. 11. uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.