PeirceEP

    Tieteen termipankista

    Peirce, Charles S. The Essential Peirce. Selected Philosophical Writings. Toim. Nathan Hauser ja Christian Kloesel. Indiana University Press. Vol. 1 (1867-1893) 1992 ja Vol. 2 (1893-1913) 1998. Viittauksissa lyhennetään EP1 ja EP2.