PeVL19/2008

From Tieteen termipankki

PeVL 19/2008 vp - HE 51/2008 vp. Hallituksen esitys laiksi Jokelan koulukeskuksessa sattuneiden kuolemaan johtaneiden tapahtumien tutkinnasta.