PTT1998–2001

    From Tieteen termipankki

    Satu Apo ja Eeva-Liisa Kinnunen (toim.): Perinteentutkimuksen terminologia 1998–2001. 3. korjattu painos. Ks. täältä