OM49/2018

    Tieteen termipankista

    Hallituksen esitysten laatimisohjeet. HELO-työtyhmän mietintö. Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 49/2018.