OM2004:04

    Tieteen termipankista

    Hallituksen esitysten laatimisohjeet. Oikeusministeriön julkaisu 2004:4.