NurmiainenJ2007

    Tieteen termipankista

    Nurmiainen, Jouko, ”Kuvitellut yhteisöt” nationalismien historiassa. Teoksessa Benedict Anderson, Kuvitellut yhteisöt: Nationalismin alkuperän ja leviämisen tarkastelua. Tampere: Vastapaino, 2007, s. 9–23.