MiettinenTPulkkinenSTaipaleJ2010

    Tieteen termipankista

    Timo Miettinen, Simo Pulkkinen ja Joona Taipale, "Johdanto", teoksessa Timo Miettinen, Simo Pulkkinen ja Joona Taipale (toim.), Fenomenologian ydinkysymyksiä. Gaudeamus, Helsinki 2010.