MalmerB1980

    Tieteen termipankista

    Malmer, B. 1980. Den senmedeltida penningen i Sverige. Svenska brakteater med krönt huvud och krönta bokstäver. Stockholm: Kungliga Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien.