MäkinenM2007

    From Tieteen termipankki

    Mäkinen Mari. Yksityinen ja yhteinen kirje. Yleisen kirjallisuustieteen pro-gradu –tutkielma, Tampereen yliopisto, 2007. https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/78152/gradu01940.pdf?sequence=1