LaitinenL1998

    Tieteen termipankista

    Laitinen, Lea 1998: Dramaattinen preesens poeettisena tekona. Laitinen & Rojola toim. Sanan voima. Keskusteluja performatiivisuudesta. Helsinki: SKS.