LagerqvistL1970

    Tieteen termipankista

    Lagerqvist, L. 1970. Svenska mynt under vikingatid och medeltid (ca 995–1521) samt gotländska mynt (ca 1140–1565). Stockholm: Numismatiska bokförlaget.