Lagerqvist&Nathorst-Böös1981

From Tieteen termipankki

Lagerqvist, L. & Nathorst-Böös, E. 1981. Mynten i Gustav I:s registratur. Göteborg: Numismatiska litteratursällskapet i Göteborg.