LaaksoS2012

    Tieteen termipankista

    LAAKSO, S.: Lainopin teoreettiset lähtökohdat, 2012.