LaaksoS1990

    Tieteen termipankista

    LAAKSO, S.: Oikeudellisesta sääntelystä ja päätöksenteosta, 1990, s. 83.