Kurvinen&Sippola1989

    Tieteen termipankista

    KURVINEN, PEKKA – SIPPOLA, SAKARI: Päätöksenteko hallinnossa. 1989.