KivivuoriA1980

    Tieteen termipankista

    KIVIVUORI, A.: Mitä hyvältä lakitekstiltä vaaditaan? Kielikello 2/1980 s. 9–17.