Kaskinen&Protassova&Rosén2011

    From Tieteen termipankki

    Kaskinen, Ilkka & Protassova, Varvara & Rosén, Helena 2011. Linnoitussanastoa. Teoksessa Suomalaiset linnoitukset 1720-luvulta 1850-luvulle. Toim. V.-P. Suhonen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 42-53.