KallioR(et al)1993

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

Kallio, Rakel & Kallio, Veikko & Kämäräinen, Eija & Lahtinen, Heikki & Mattila, Tiinaliisa & Sakari, Marja 1993. Taiteen pikkujättiläinen. 2. painos. Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö.