Kalela1971

    Tieteen termipankista

    Aarno Kalela 1971 (1954). Kasviorganologia. 3. painos. Otava, Helsinki.