KaistoJ2006

    Tieteen termipankista

    KAISTO, JANNE: Pantti tai muu vakuus. Suomalainen Lakimiesyhdistys 2006.