KKS2012

    Tieteen termipankista

    Koulukielen sanasto. Suomen Vanhempainliitto ry. ja Opetusalan ammattiliitto OAJ. 2012. Saatavilla osoitteessa http://www.vanhempainliitto.fi/filebank/990-Koulukielen_sanasto_2012.pdf [25.2.2015].