KA2010

    From Tieteen termipankki

    Korpilahti, Pirjo, Olli Aaltonen & Matti Laine (toim.) 2010. Kieli ja aivot. Kommunikaation perusteet, häiriöt ja kuntoutus. Turun yliopisto: Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus.