JuntunenM1997

    Tieteen termipankista

    Juntunen, Max 1997: Elävän kuvan sanasto. Elokuva-, televisio- ja videoalan keskeiset termit ja käsitteet. Helsinki: Edita.