IngoR1991

From Tieteen termipankki

Ingo, Rune 1991: Från källspråk till målspråk. Introduktion i översättningsvetenskap. Studentlitteratur, Lund.