Immonen&al2014

    Tieteen termipankista

    Immonen, R. – Ossa, J. – Villa, S.: Osakeyhtiön pääoman hallinta. Helsinki 2014.