HobsbawmE1994

    Tieteen termipankista

    Hobsbawm, Eric, Nationalismi. Alkuteos Nations and nationalism since 1780: Programme, myth, reality, 1990. Suomentaneet Jari Sedergren, Jussi Träskilä ja Risto Kunnari. Sivilisaatiohistoria-sarja. Tampere: Vastapaino, 1994.