HirsjärviS1983

    Tieteen termipankista

    Hirsjärvi, S. (toim.). (1983). Kasvatustieteen käsitteistö. Helsinki: Otava.