HirsjärviS1983

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

Hirsjärvi, S. (toim.). (1983). Kasvatustieteen käsitteistö. Helsinki: Otava.