HeikkinenV2012

    From Tieteen termipankki

    Heikkinen, Vesa 2012. Diskurssi. Teoksessa: V. Heikkinen, E. Voutilainen, P. Lauerma, U. Tiililä & M. Lounela (toim.) Genre-analyysi - tekstilajitutkimuksen käsikirja. Helsinki: Gaudeamus, 94–99.