HakapääK1988

    Tieteen termipankista

    HAKAPÄÄ, K.: Uusi kansainvälinen merioikeus. Lakimiesliiton kustannus. Helsinki 1988.