HaatajaK1949

    Tieteen termipankista

    HAATAJA, K.: Maanjaot ja talojärjestelmä. WSOY 1949.