HE198/1996

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liiketoimintakiellosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.