HE120/1994

    Tieteen termipankista

    Hallituksen esitys eduskunnalle maakaareksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. HE 1994:120.